Tuesday, June 7, 2011

Teknik Melatih Koir

  1. Pastikan setiap ahli dalam kumpulan menyanyi dalam pic yang betul.
  2. Sebutan lirik mestilah disebut pada bit dan detik yang tepat. Ketepatan dan timing adalah amat penting.
  3. Setiap ahli mempunyai irama yang baik
  4. Memberi perhatian kepada keseimbangan suara keseluruhan koir.
Ciri-ciri suara koir yang baik
  • Pitching yang baik-menyanyi dalam pic tengah
  • Mempunyai suara yang bebas daripada tekanan
  • Bunyi yang natural, sedap didengar tanpa sebarang jeritan
  • Teknik vibrato yan baik-suara yang sihat,suara yang dikeluarkan adalah bebas,pernafasan adalah betul dan pitching yang betul dan bergema.
  • Mempunyai persafahaman yang baik antara penyanyi
  • Mempunyai pitching,sebutan lirik,irama dinamik suara dan overal balance of tune dalam koir.

No comments:

Post a Comment