Friday, April 15, 2011

Tugasan EDU3106 Budaya Dan Pembelajaran

Secara kumpulan, anda dikehendaki mengkaji sesuatu etnik secara terperinci. Berasaskan budaya kumpulan etnik tersebut, anda dikehendaki membuat analisis mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kumpulan etnik tersebut. Anda juga dikehendaki melakonkan mana-mana satu isu budaya tersebut.

Anda akan dinilai dari segi:
(i) Esei individu mengenai isu di atas (30%)
(ii) Pembentangan dalam bentuk lakonan atau drama (40%)
(iii) Folio yang mengandungi bahan-bahan yang berkaitan, bukti proses melakukan kerja kursus dan refleksi (20%)
(iv) Sahsiah dan sikap (10%)
Arahan Tugasan
1. Tugasan Kumpulan ( Pembentangan dan Lakonan )
i. Kumpulan tediri daripada 3-4 orang
ii. Masa pembentangan 10-15 minit
iii. Masa lakonan 10-15 minit
iv. Lakonan berdasarkan kreativiti kumpulan
v. Isu yang dipilih mestilah sesuai
2. Tugasan Individu (Esei)
i. Panjang laporan analisis tidak melebihi 1000 patah perkataan dan ditaip dengan menggunakan font Arial saiz 12, dengan langkau satu setengah baris.
ii. Rujukan menggunakan format APA.
iii. Kulit luar tugasan menggunakan kertas polos (plain paper) berwarna kuning tua.
iv. Keseluruhan tugasan perlu menunjukkan keaslian, kematangan dan kualiti akademik.
v. Sertakan borang bukti kolaborasi.
vi. Muka hadapan laporan dan portfolio mengandungi
- Nama pelatih - program
- Angka giliran - nama pensyarah pembimbing
- Nombor kad pengenalan - tarikh hantar
- Kod mata pelajaran
3. Tarikh hantar tugasan esei : 15 Mei 2011

No comments:

Post a Comment